Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

InnWet

– innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii odbyła się w formie online 18 lutego 2022 roku.

Podczas wydarzenia poruszone zostały zagadnienia związane m.in.: ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem. W ramach każdego z paneli tematycznych, uczestnicy Konferencji mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych. Celem Konferencji było stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja najciekawszych i najnowszych badań oraz zagadnień z dziedziny szeroko pojętej weterynarii i zoologii.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Problem homozygotyczności w hodowli zwierząt towarzyszących

dr hab. Beata Wysok, prof. UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia: Współczesna medycyna weterynaryjna

dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Hormony steroidowe oraz ich receptory – wpływ na funkcje układu rozrodczego i nerwowego

Do grona Komitetu Naukowego należeli:

dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Beata Wysok, prof. UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr n. wet. Beata Abramowicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Włodzimierz Nowicki, Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Piotr Stanek, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.