Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“InnWet” – innowacyjne strony

współczesnej weterynarii i zoologii

Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do Konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukową “InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii”. Podczas wydarzenia poruszone zostaną m.in.: zagadnienia związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem. Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja najciekawszych i najnowszych badań oraz zagadnień z dziedziny szeroko pojętej weterynarii i zoologii.

Na przestrzeni ostatnich lat nauki o zwierzętach zyskały ogromne zainteresowanie nie tylko specjalistów z dziedziny weterynarii i zoologii. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy na temat zwierząt stało się niezbędne na wielu różnych płaszczyznach. Współcześnie kładziemy ogromny nacisk na to co jemy, jakich produktów odzwierzęcych używamy oraz jak traktowane i żywione są zwierzęta użytkowe. Stawia to nowe wyzwania przed producentami, którzy coraz chętniej korzystają z najnowszych publikacji naukowych. Pragniemy również, aby wraz z wydłużeniem średniej długości naszego życia nasi towarzysze – pupile mogli pozostać z nami jak najdłużej w świetnym zdrowiu.

Praca lekarza weterynarii przyczynia się do poprawy zdrowia publicznego poprzez udoskonalanie systemów żywnościowych i rolnictwa. Dzięki współpracy, postępowi w badaniach biomedycznych i porównawczych, prewencji i zapobieganiu chorobom odzwierzęcym oraz trosce o środowisko i ekosystem, możemy wspólnie sprostać stawianym przed nami wyzwaniom. Wszystkie te zagadnienia ukazują interdyscyplinarny charakter wykorzystania wiedzy na temat zwierząt.

Wydarzenie będzie podzielone na 4 panele tematyczne:
1. Medycyna weterynaryjna
2. Biotechnologia zwierząt
3. Zoologia – nauki o zwierzętach
4. Dietetyka weterynaryjna i żywienie zwierząt

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

1. Medycyna weterynaryjna
· medycyna małych i dużych zwierząt
· pierwsza pomoc weterynaryjna
· rehabilitacja zwierząt (zoofizjoterapia)
· epizootiologia
· neuroetologia
· rozród zwierząt
· genomika i genetyka zwierząt
· mikrobiologia weterynaryjna
· chirurgia weterynaryjna
· parazytologia weterynaryjna
· toksykologia weterynaryjna

2. Biotechnologia zwierząt
· bezpieczeństwo żywności
· chów i hodowla zwierząt
· technologia mleczarska
· badania na modelach zwierzęcych
· medycyna regeneracyjna i badania biomedyczne
· biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt
· inżynieria genetyczna
· zwierzęta transgeniczne

3. Zoologia – nauki o zwierzętach
· teriologia
· entomologia
· herpetologia
· ichtiologia
· protozoologia
· psychologia zwierząt
· ekologia behawioralna
· terapie z udziałem zwierząt
· zwierzęta w ochronie środowiska
· epizootiologia

4. Dietetyka weterynaryjna i żywienie zwierząt
· żywienie zwierząt gospodarskich
· żywienie zwierząt domowych
· paszoznawstwo
· dobrostan zwierząt

W ramach każdego z paneli, uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także opublikowania rozdziału w monografii naukowej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
· lekarzy weterynarii,
· techników weterynarii,
· zoologów,
· studentów i pracowników wydziałów medycyny weterynaryjnej,
· studentów i pracowników wydziałów nauk o zwierzętach,
· przedstawicieli stowarzyszeń weterynaryjnych,
· przedstawicieli firm zajmujących się zdrowiem i żywieniem zwierząt,
· biotechnologów/biologów prowadzących badania z zakresu tematycznego Konferencji,
· dietetyków zwierzęcych,
· behawiorystów zwierząt,
· pasjonatów tematu.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL dołoży wszelkich starań, aby Konferencja przyczyniła się do realizacji zakładanych celów wydarzenia, a także zapewni Państwu satysfakcję z udziału oraz miłą atmosferę w gronie specjalistów z różnych działów tej prężnej dyscypliny naukowej.

Tytuł wystąpienia:

Terenowe monitorowanie zearalenonu i jego metabolitów we krwi wysokowydajnych krów mlecznych, w wybranych miejscach pobrań, w różnych stanach chorobowych

prof. dr hab. Magdalena Gajęcka Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia:

Komórkowe i molekularne adaptacje zwierząt do ekstremalnie niskiej temperatury

dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł wystąpienia:

Działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans kompleksu białkowo-polisacharydowego otrzymanego z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS Katedra Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS Katedra Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejprof. dr hab. Magdalena Gajęcka Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr inż. Beata Horecka Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Agnieszka Richert Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Termin
Opis
7 marca 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
20 kwietnia 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
11 maja 2023 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
18 maja 2023 r.
Zamknięcie przedłużonej tury rejestracji
19 maja 2023 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
24 maja 2023 r.
Termin wydarzenia
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii
5 czerwca 2023 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2023 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 5 czerwca 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
7 marca 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
20 kwietnia 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
11 maja 2023 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
18 maja 2023 r. - Zamknięcie przedłużonej tury rejestracji
19 maja 2023 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
24 maja 2023 r. - Termin wydarzenia
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii
5 czerwca 2023 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2023 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 5 czerwca 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Publikacja rozdziału w monografii
02.02.2023 r. – 07.03.2023 r.
299 zł**
+349 zł***
08.03.2023 r. – 20.04.2023 r.
349 zł**
+349 zł***
21.04.2023 r. – 18.05.2023 r.
399 zł**
+349 zł***

* opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

** opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – InnWet III udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – InnWet III udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres  w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 22 maja 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, InnWet III pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 19 maja 2023 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Uczestnicy zdalni otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma streamingowa

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej jakości. W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Do pobrania.

Każda osoba zainteresowana udziałem zdalnym w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 18 maja 2023 roku.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpień i abstraktów -> kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124